ENGINE VALVES

 
 
PARTS
NO.
YCP NO. YEAR ENGINE
TYPE
CYL VEHICLE INEX DIMENSIONS REMARKS
NAME MODEL HD OL SD SA HS CG
MITSUBISHI (AGRIMOTOR):
  VMA-01-I 
VMA-01-E
      M4   IN 
EX
42
38
130.1
130.3
9
9
45°
45°

A
3
3
 
  VMA-02-I

VMA-02-E

      M7
SD5
NM75/85
  IN

EX

33

30

109

109

8

8

45°

45°

A

A

3

3

 
  VMA-03-I 
VMA-03-E
      M11   IN 
EX
40
35
126
126
9
9
45°
45°

A
3
3
 
  VMA-04-I 
VMA-04-E
      M14   IN 
EX
42
38
118.5
118.7
9
9
45°
45°

A
3
3
 
  VMA-05-I 
VMA-05-E
      M85
NM90/110
  IN 
EX
36
32
118.5
118.7
9
9
45°
45°

A
3
3
 
          SD6   IN 
EX
34
30
119.5
119.5
9
9
45°
45°

A
3
3
 
          SD4
NM55
  IN
EX
28
25.2
93.3
93
7
7
45° 
45°

A
3
3
 
KOHLER (AGRIMOTOR):
  VKO-01-I

VKO-01-E

      K90
K16
K10
  IN

EX

22.2

24.5

84.8

76.5

6.3

6

45°

45°

A

A

18

18

 
22008
22009
VKO-02-I
VKO-02-E
      K91
K12
  IN 
EX
24.4
21.4
84.9
84.8
6.4
6.4
45°
45°

A
18
18
 
          K4   IN 
EX
25
20.6
83.6
83.7
6.4
6.3
45°  A
A
   
          K8   IN 
EX
35
28.6
  8
8
       
          K10   IN 
EX
36
28.6
117.8
118.3
8
8

45°
     
          K16   IN 
EX
35
35
117.9
117.9
8
8

45°
     
SHIBAURA (AGRIMOTOR):
  VSA-01-I 
VSA-01-E
      15S   IN 
EX
28
26
81.7
81.7
7
7
45°
45°

A
18
18
 
  VSA-02-I 
VSA-02-E
      18S   IN 
EX
28
26
82.5
81.8
7
7
45°
45°

A
18
18
 
          GD75   IN 
EX
34
28.5
97
96.5
8
8
45°
45°

A
8
8
 
          GD105   IN 
EX
36
31
107.3
107
8
8
45°
45°

A
8
8
 
 
PARTS
NO.
YCP NO. YEAR ENGINE
TYPE
CYL VEHICLE INEX DIMENSIONS REMARKS
NAME MODEL HD OL SD SA HS CG
YANMAR (AGRIMOTOR):
173200-11100 VY-01       F4
NT65
  IE 26.5 93.5 7 60° A 3  
101204-11100 VY-02       F5
NT70
  IE 28.8 104 7 60° A 3  
101300-11100 VY-03       F6
NT75
  IE 31 107 8 60° A 3  
102700-11100 VY-04       F7
NT80
  IE 26.5 93.5 7 60° A 3  
102700-11100 VY-05       NT85   IE 35 118 9 60° A 3  
173500-11100 VY-06       NT95   IE 40 130 10 60° A 3  
103300-11100 VY-07       NT110   IE 47 167 12 60° A 3  
104100-11100
104100-11110
VY-08-I
VH-08-E
      TS50,TH3   IN 
EX
28.5
24.5
92.5
92.5
7
7
45° 
45°

A

3
 
104200-11100
104200-11110
VY-09-I
VY-09-E
      TS60,TH4   IN 
EX
32
27
96.8
96.8
7
7
45° 
45°

A

3
 
101218-11100

101218-11110

VY-10-I

VY-10-E

      TS70/80
TH6
TH5
  IN 
EX
33.5
27.5
106
106
7
7
45° 
45°

A

3
 
103438-11100
103438-11110
VY-11-I
VY-11-E
      TS105
TH7
  IN 
EX
36.5
30.5
113
113
8
8
45° 
45°

A
2
2
 
104600-11100

104600-11110

VY-12-I

VY-12-E 

      TS130
A12
TH8
  IN

EX

38.5

32.5

114

114

8

8

45°

45°

A

A

3

3

 
103854-11100
103854-11110
VY-13-I
VY-13-E
      TS155
TH10
  IN 
EX
39.5
35.5
126
126
9
9
45° 
45°

A
7
7
 
  VY-14-I
VY-14-E
      TA70
A7
SA70
  IN 
EX
32.5
26.5
88.5
88.5
7
7
45° 
45°

A
3
3
 
  VY-15-I
VY-15-E
      TA80
A8
SA80
  IN 
EX
35.5
30
95
95
7
7
45° 
45°

A
3
3
 
  VY-16-I
VY-16-E
      TF75
TF85
  IN 
EX
32.5
27.5
84
83.5
7
7
60° 
45°

A
3
3
 
  VY-17-I
VY-17-E
      TF105   IN 
EX
37
31
96.4
96.4
8
8
60° 
45°

A
3
3
 
          SK230   IN 
EX
29
26
87.2
87.3
7
7
45° 
45°

A
3
3
 
          D800   IN 
EX
30
28
92.2
91.7
6.6
6.6
45° 
45°

A
7
7
 
          TS190/220   IN 
EX
49
39
135.6
135.2
9
9
45° 
45°

A
7
7
 
          TS180   IN
EX
43
33
125.3
125.2
9
9
45° 
45°
A
A
7
7
 
YAMAHA:
51Y-1211-01
30X-12121-00
            IN
EX
28
25
83.5
83
5.5
5.5
45° 
45°
C
C
7
7
 
5H0-12-111
5H0-12-121
        YAM200
YAM225
  IN
EX
34
28.5
93.7
92.5
6
6
45° 
45°
A
A
7
7
 

Copyright (C) YONG CHIANG PISTONS CO., LTD. Taiwan Products, China Sources, China Trade.